Goushimizuki OF YOUR ACCOUNT

MX1

IDdatebalanceprofitlossmargincredit

TX2

IDdatebalanceprofitlossmargincredit

NX7

IDdatebalanceprofitlossmargincredit

SX1

IDdatebalanceprofitlossmargin1margin2

DT2

IDdatebalanceprofitlossmargincredit
GoushimizukiDT27/1/2024300,000300,000300,000
GoushimizukiDT27/2/202428,200328,200300,000
GoushimizukiDT27/3/202423,243351,443300,000
GoushimizukiDT27/4/202424,103375,547300,000
GoushimizukiDT27/8/202427,022402,569300,000
GoushimizukiDT27/8/202430,210432,779300,000
GoushimizukiDT27/10/202456,717489,496300,000
GoushimizukiDT27/11/2024-36,664452,832300,000
GoushimizukiDT27/15/202431,465484,297300,000
GoushimizukiDT27/15/202424,505508,802300,000
GoushimizukiDT27/17/202429,314538,116300,000
GoushimizukiDT27/18/202431,215569,331300,000
上部へスクロール